KHOÁ HỌC LÊN ĐẠI HỌC

Thời gian học(1năm rưỡi đến 2 năm)

Đây là khoá học lên các trường chuyên môn và đại học của Nhật Trong thời gian học tại trường, sau khi được giáo viên hướng dẫn, hội đồng trường sẽ tiến cử,giới thiệu vào các trường đại học hoặc là giúp đỡ học sinh chọn trường theo nguyện vọng.Khoá học lên đai học của trường có các chương trình hỗ trợ học sinh như thăm trường đại học, giao lưu với sinh viên, tham gia các chương trình giới thiệu, hướng dẫn vào trường của các trường đại học.

Đặc trưng

[Đặc trưng]
1:1 Đây là khoá học dành cho các học sinh đã tốt nghiệp trung học muốn thi lên đại học
2:Thời gian học:
  1 năm 3 tháng(Nhập học vào tháng 1) 
  1 năm 6 tháng(Nhập học vào tháng 10)
  1 năm 9 tháng(Nhập học vào tháng 7)
  2 năm(Nhập học vào tháng4)
3:Kết thúc khoá học đạt được trình độ tiếng Nhật tương đương N2
4:100% học sinh được gia hạn lưu trú, 95% học sinh học lên đại học
5:Có chế độ thăm định kỳ và tham gia khoá giảng đặc biêt của các giáo sư trường đại học
6:Được giới thiệu với các giáo sư của trường đại học
7:Các trường đại học chủ yếu như : Khoa giáo dục tiếng Nhật của trường Đai học Musashino, Khoa kinh tế của trường Meisei , Khoa Quốc tế trường đại học Takushoku, Khoa Văn học trường đại học Komazawa, Khoa Nhân văn trường đại học nữ Komazawa, Khoa ngoại ngữ trường đại học Kyorin
Lớp Nội dung Mục đích
Sơ cấp

Rèn luyện kỹ năng phát âm và hội thoại cơ bản
Học ngữ pháp và từ vựng cơ bản
Mẫu câu cơ bản và thực tế

Luyện tập ngữ pháp cơ bản

Phát âm chính xác để giao tiếp hàng ngày,

luyện thi N3

Trung cấp

Học những mẫu câu cơ bản để viết bài văn
Luyện kỹ năng nghe và hội thoại thực tế
Kỹ năng đọc hiểu

Sự thể hiện của từ vựng

Nâng cao khả năng thể hiện theo từng tình huống

Luyện thi N2
Cao cấp

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu bài văn
Ngữ pháp nâng cao
Rèn luyện năng lực nghe và hội thoại

Thực tập viết đoạn văn

Nâng cao khả năng viết  và hội thoại theo nội dung cao

Luyện thi N1
Trên cao cấp

Kỹ năng đọc hiểu tin tức qua văn bản
Kỹ năng đọc hiểu văn kiện nghiên cứu

Học cách viết luận văn và báo cáo

Nâng cao khả năng tổng hợp tiếng Nhật theo chuyên môn cần thiết để học đại học và cao học