KHOÁ HỌC LÊN CAO HỌC

Khoá học thi vào cao học(thời gian học 18- 24 tháng)

Khoá học dành cho học sinh đã tốt nghiệp đại học và muốn học lên cao học tại Nhật
Học sinh của trường sẽ được hướng dẫn thêm chuyên ngành học cao học.Trường sẽ hướng dẫn và liên hệ với các giáo sư của trường đại học.


Đặc trưng

1:Đối tượng là những học sinh đã tốt nghiệp đại học
2:Thời gian học
  1năm 3tháng(Nhập học vào tháng 1)
  1năm 6tháng(Nhập học vào tháng 10)
  1năm 9tháng(Nhập học vào tháng 7)
  2năm   (Nhập học vào tháng 4)
  Có khoá học 6tháng

3:Sau khoá học đạt được trình độ tiếng Nhật tương đương N1
4:100% học sinh được gia hạn lưu trú, 100% vào cao học
5:Có chế độ thực tập đặc biệt có thể tham dự khoá giảng của các giáo sư
6:Trường có thể giới thiệu học sinh với các giáo sư của trường đại học
7:Một số trường đại học chính

Đại học TOKYO, Đại học Trung ương, Đại học Luật, Đại học Waseda, Đại học Tokai, Đại học Rissho, Đại học Takushoku, Đại học Kokudokan,…
Lớp Nội dung Mục đích
Sơ cấp

Rèn luyện kỹ năng phát âm và hội thoại cơ bản
Học ngữ pháp và từ vựng cơ bản
Mẫu câu cơ bản và thực tế

Luyện tập ngữ pháp cơ bản

Phát âm chính xác để giao tiếp hàng ngày,

luyện thi N3

Trung cấp

Học những mẫu câu cơ bản để viết bài văn
Luyện kỹ năng nghe và hội thoại thực tế
Kỹ năng đọc hiểu

Sự thể hiện của từ vựng

Nâng cao khả năng thể hiện theo từng tình huống

Luyện thi N2
Cao cấp

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu bài văn
Ngữ pháp nâng cao
Rèn luyện năng lực nghe và hội thoại

Thực tập viết đoạn văn

Nâng cao khả năng viết  và hội thoại theo nội dung cao

Luyện thi N1
Trên cao cấp

Kỹ năng đọc hiểu tin tức qua văn bản
Kỹ năng đọc hiểu văn kiện nghiên cứu

Học cách viết luận văn và báo cáo

Nâng cao khả năng tổng hợp tiếng Nhật theo chuyên môn cần thiết để học đại học và cao học