KHOÁ HỌC CHUYỂN TIẾP

KHOÁ HỌC CHUYỂN TIẾP

Đây là khoá học dành cho học sinh đã học hết năm thứ 3 của trường đại học muốn học tiếp từ năm thứ 4 của trường đại học ở Nhật.

Những học sinh đã học 2 năm trở lên tại các trường chuyên nghiệp sẽ được giới thiệu vào học khoá đặc biệt để học chuyển tiếp vào trường đại học với thời gian ngắn nhất,học phí rẻ nhất. Học sinh sau thời gian học tại trường sẽ được hội đồng trường giới thiệu với các giáo sư trường đại học, hoặc giới đến các trường theo nguyện vọng của học sinh.


Đặc trưng

1:Đối tượng là những học sinh đã tốt nghiệp khoá học ngắn hạn hoặc đang học năm thứ 3 của các trường đại học
2:Thời gian học :1 năm 3 tháng(Nhập học vào tháng 1)
  1năm 6 tháng(Nhập học vào tháng 10)
  1 năm 9 tháng(Nhập học vào tháng 7)
  2 năm(Nhập học vào tháng 4)
  Có khoá học trong thời gian 6 tháng

3:Sau khoá học đạt được trình độ tiếng Nhật N2 trở lên
4:100% học sinh gia hạn được thời gian lưu trú, 100% học sinh vào học các trường đại học
5:Có chế độ thực tập, hội thảo đặc biệt, tham gia các khoá giảng của các giáo sư tại trường đại học
6:Được giới thiệu với các giáo sư trường đại học
7:Các trường đại học chủ yếu như :Khoa quốc tế trường đại học Takushoku, Đại học Kokushikan, Đại học Obirin, Đại học Musashino, Đại học Jyosai
Lớp Nội dung Mục đích
Sơ cấp

Rèn luyện kỹ năng phát âm và hội thoại cơ bản
Học ngữ pháp và từ vựng cơ bản
Mẫu câu cơ bản và thực tế

Luyện tập ngữ pháp cơ bản

Phát âm chính xác để giao tiếp hàng ngày,

luyện thi N3

Trung cấp

Học những mẫu câu cơ bản để viết bài văn
Luyện kỹ năng nghe và hội thoại thực tế
Kỹ năng đọc hiểu

Sự thể hiện của từ vựng

Nâng cao khả năng thể hiện theo từng tình huống

Luyện thi N2
Cao cấp

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu bài văn
Ngữ pháp nâng cao
Rèn luyện năng lực nghe và hội thoại

Thực tập viết đoạn văn

Nâng cao khả năng viết  và hội thoại theo nội dung cao

Luyện thi N1
Trên cao cấp

Kỹ năng đọc hiểu tin tức qua văn bản
Kỹ năng đọc hiểu văn kiện nghiên cứu

Học cách viết luận văn và báo cáo

Nâng cao khả năng tổng hợp tiếng Nhật theo chuyên môn cần thiết để học đại học và cao học