LỜI GIỚI THIỆU CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ


YAMADA YOSHIAKI

Giáo sư YAMADA YOSHIAKI là giảng viên trường đại học Văn hoá nữ.
Năm 1985 nhận học vị Thạc sĩ văn học tại trường đại học sư phạm Bắc Kinh, năm 2002 nhận học vị Tiến sĩ tại Đại học Sư phạm Bắc kinh Trung Quốc


LỜI GIỚI THIỆU CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG

  Trên thế giới hiện nay việc trao đổi quan hệ hợp tác quốc tế trở lên rất quan trọng.Đối với khu vực Châu á không chỉ gói gọn trong quan hệ hợp tác giữa các chính phủ mà việc giao lưu hợp tác giữa các tầng lớp nhân dân cũng trở lên cần thiết.Trong bối cảnh như vậy Học viện quốc tế Nitto đã được thành lập. Để đáp ứng những nhu cầu của học viên, nhà trường cung cấp hỗ trợ lưu học sinh học Tiếng Nhật và học lên. Với mục đích đào tạo nguồn nhân lực thông thạo tiếng Nhật, giúp lưu học sinh có môi trường giáo dục tốt nhất. Ngoài đội ngũ giáo viên hướng dẫn nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, trường còn tổ chức hợp tác giao lưu với sinh viên các trường đại học ở Nhật, giúp học sinh có khả năng tiếp thu và đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Chúng tôi rất hoan nghênh chào đón các bạn, những lưu học sinh quốc tế của thế kỷ 21 đến với Học viện Quốc tế Nitto.