KHU VỰC XUNG QUANH TRƯỜNG

Ario Hashimoto

Địa chỉ:252-0146 Tỉnh Kanagawa, Thành phố Sagamihara,Quận Midori, Khu Ôyama 1- 22
Điện thoại:Trung tâm mua sắm Ario  042-779-3311
Siêu thị đồ ăn  042 – 779 – 8111  http://www.ario-hashimoto.jp/web/

Thư viện Hashimoto

Địa chỉ:252 – 0143 Thành phố Sagamihara,Quận Midori,Khu Hashimoto 3 – 28 – 1. Gần ngay ga tàu điện Hashimoto
Điện thoại:042 – 770 – 6600
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/shisetu/index03.html

Công viên  Sagamihara

Địa chỉ:252 – 0335 Thành phố Sagamihara,Quận minami, Khu shimomizo 3277
Điện thoại:042 – 778 – 1653

http://www.sagamihara.kanagawa-park.or.jp/

Hashimoto Mewi

Địa chỉ:Tỉnh Kanagawa, Thành phố Sagamihara Quận Midori, Khu Hashimoto 3 – 28 – 1 Cửa phía tây của nhà ga Hashimoto
http://www.mewe.jp/ 

Hashimoto Movix

Địa chỉ:Tỉnh Kanagawa, Thành phố Sagamihara, Quận Midori, Khu Hashimoto, 3-3-1 Từ ga Hashimoto đi bộ 5 phút

Điện thoại:042-700-3100
http://www.smt-cinema.com/site/hashimoto/index.html