TRƯỜNG ĐƯỢC HỘI GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT CÔNG NHẬN.CỤC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH CÔNG NHẬN LÀ TRƯỜNG TỐT

HỌC VIỆN QUỐC TẾ NITTO

KHU VỰC XUNG QUANH TRƯỜNG

Ario Hashimoto

Địa chỉ:252-0146 Tỉnh Kanagawa, Thành phố Sagamihara,Quận Midori, Khu Ôyama 1- 22
Điện thoại:Trung tâm mua sắm Ario  042-779-3311
Siêu thị đồ ăn  042 – 779 – 8111  http://www.ario-hashimoto.jp/web/

Thư viện Hashimoto

Địa chỉ:252 – 0143 Thành phố Sagamihara,Quận Midori,Khu Hashimoto 3 – 28 – 1. Gần ngay ga tàu điện Hashimoto
Điện thoại:042 – 770 – 6600
https://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/shisetu/index03.html

Công viên  Sagamihara

Địa chỉ:252 – 0335 Thành phố Sagamihara,Quận minami, Khu shimomizo 3277
Điện thoại:042 – 778 – 1653

http://www.sagamihara.kanagawa-park.or.jp/

Hashimoto Mewi

Địa chỉ:Tỉnh Kanagawa, Thành phố Sagamihara Quận Midori, Khu Hashimoto 3 – 28 – 1 Cửa phía tây của nhà ga Hashimoto
http://www.mewe.jp/ 

Hashimoto Movix

Địa chỉ:Tỉnh Kanagawa, Thành phố Sagamihara, Quận Midori, Khu Hashimoto, 3-3-1 Từ ga Hashimoto đi bộ 5 phút

Điện thoại:042-700-3100
http://www.smt-cinema.com/site/hashimoto/index.html