TRƯỜNG LIÊN KẾT VỚI NƯỚC NGOÀI

Trường đại học ngoại ngữ Thiên Tân, Học viện ngoại ngữ kỹ thuật Thiên Tân, Học viện ngoại ngữ thương mại Thiên Tân, Học viện kinh tế đối ngoại Thiên Tân, Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, Học viện kinh tế Tế Nam, Trường trung cấp ngoai ngữ Tế Nam, Khoa ngoại ngữ trường Đại học Dương Thanh, Trường ngoại ngữ Yuexiu…