Điều khoản miễn trách

Khi sử dụng trang web do trường quản lý hãy kiểm tra trước những nội dung được đăng dưới đây. Khi xem, thâm nhập vào trang web của trường coi như là đã đồng ý với những điều khoản sử dụng này. Trong trường hợp thay đổi nội dung đăng tải dưới đây sẽ có sự thông báo trước, vì vậy hãy kiểm tra nội dung mới nhất.

 

Trường luôn cố gắng chọn lọc một cách cẩn thận nhất các thông tin đăng tải trên trang web nhưng không thể bảo đảm tính an toàn, đầy đủ, và chính xác tuyệt đối của thông tin

Trường hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những tổn hại phát sinh khi thâm nhập vào trang web của trường hoặc các đường dẫn khác từ trang web của trường.

 

Hãy chấp nhận trong trường hợp thông tin đăng tải trên trang web của trường được thay đổi hoặc xoá bỏ mà không có sự báo trước.