Nộp hồ sơ trực tuyến

Địa chỉ mail*
Xác nhận địa chỉ mail*
Tên viết không dấu*
Tên viết bằng chữ katakana *
Số điện thoại *

Tên hòm thư

Tên nước*
Địa chỉ*
Tên trường đang học hoặc đã tốt nghiệp*
Thời gian học tiếng Nhật*
Chọn nộp khoá học* Khoá học lên đại học
Khoá học lên cao học
Khoá học chuyển tiếp
Khoá thực tập tiếng Nhật
Ghi chú*
*Dấu* Là mục cần thiết phải điền