TRƯỜNG ĐƯỢC HỘI GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT CÔNG NHẬN.CỤC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH CÔNG NHẬN LÀ TRƯỜNG TỐT

HỌC VIỆN QUỐC TẾ NITTO

Nộp hồ sơ trực tuyến

Địa chỉ mail*
Xác nhận địa chỉ mail*
Tên viết không dấu*
Tên viết bằng chữ katakana *
Số điện thoại *

Tên hòm thư

Tên nước*
Địa chỉ*
Tên trường đang học hoặc đã tốt nghiệp*
Thời gian học tiếng Nhật*
Chọn nộp khoá học* Khoá học lên đại học
Khoá học lên cao học
Khoá học chuyển tiếp
Khoá thực tập tiếng Nhật
Ghi chú*
*Dấu* Là mục cần thiết phải điền