TRƯỜNG ĐƯỢC HỘI GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT CÔNG NHẬN.CỤC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH CÔNG NHẬN LÀ TRƯỜNG TỐT

HỌC VIỆN QUỐC TẾ NITTO





TƯ CÁCH NỘP HỒ SƠ

Tư cách xin nộp hồ sơ chung

.Tốt nghiệp cấp 3 trở lên (Hệ 12 năm)
.Tốt nghiệp cao đẳng học nghề
.Tốt nghiệp đại học
.Có bằng tiếng Nhật N5,hoặc tiếng nhật cơ sở TOP-J

ĐẠI HỌC

Giống như tư cách nộp hồ sơ chung

CAO HỌC

 Giống như tư cách nộp hồ sơ chung + Tốt nghiệp đại học

Khoá học y tá

①.Tham gia chương trình giáo dục hệ 12 năm tại Trung quốc, học sinh đã tốt nghiệp hoặc đang học trường đại học y, cao đẳng ngành y tá
②.Có chứng chỉ y tá tại Trung quốc
③.Những người đã đạt được những điều kiện và tiêu chuẩn của chế độ học bổng này
④.Đến ngày nộp hồ sơ nhận được chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N5, hoặc giấy chứng nhận đã học chính quy 150 giờ tiếng Nhật