TƯ CÁCH NỘP HỒ SƠ

Tư cách xin nộp hồ sơ chung

.Tốt nghiệp cấp 3 trở lên (Hệ 12 năm)
.Tốt nghiệp cao đẳng học nghề
.Tốt nghiệp đại học
.Có bằng tiếng Nhật N5,hoặc tiếng nhật cơ sở TOP-J

ĐẠI HỌC

Giống như tư cách nộp hồ sơ chung

CAO HỌC

 Giống như tư cách nộp hồ sơ chung + Tốt nghiệp đại học

Khoá học y tá

①.Tham gia chương trình giáo dục hệ 12 năm tại Trung quốc, học sinh đã tốt nghiệp hoặc đang học trường đại học y, cao đẳng ngành y tá
②.Có chứng chỉ y tá tại Trung quốc
③.Những người đã đạt được những điều kiện và tiêu chuẩn của chế độ học bổng này
④.Đến ngày nộp hồ sơ nhận được chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N5, hoặc giấy chứng nhận đã học chính quy 150 giờ tiếng Nhật