VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Lời nói đầu

Học viện quốc tế Nitto (viết tắt là Học viện)với phương châm giúp quý khách an tâm khi sử dụng trang web do trường quản lý đã xác định nhiệm vụ bảo mật thông tin cá nhân theo các điều mục dưới đây.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Được sử dụng khi khách hàng thông qua trang web của Học viện để liên lạc, trao đổi qua hộp thư. Những thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp khi sử dụng trang web của Học viện sẽ được quản lý và sử dụng một cách hợp lý.

Mục đích sử dụng

Những thông tin cá nhân nhận được từ quý khách ngoài mục đích cung cấp dịch vụ miễn phí còn được sử dụng vào các mục đích dưới đây


1. Trong trường hợp giới thiệu dịch vụ miễn phí của Học viện cho khách hàng
2. Trong trường hợp trả lời các thông báo của khách hàng
3. Khi học viện nhờ khách hàng hợp tác góp ý kiến nhận xét và phát biểu cảm nghĩ của mình đối với các dịch vụ miễn phí
4. Với mục đích nhận được sự hiểu biết cá nhân thông qua liên lạc trung gian
5. Sử dụng các thông tin về tuổi tác, địa chỉ để làm các thống kê
6. Để đưa ra các dịch vụ miễn phí phù hợp với sở thích của từng khách hàng

Về việc quản lý an toàn các thông tin cá nhân

Để đảm bảo tính an toàn và chính xác, học viện đưa ra các chế độ quản lý thâm nhập sử dụng thông tin cá nhân một cách hợp lý. Trong trường hợp xảy ra việc rò rỉ thông tin cá nhân Học viện sẽ nhanh chóng đưa ra các đối sách để phòng chống và tránh tái diễn.

Về việc uỷ thác thông tin cá nhân

Trong trường hợp uỷ thác nghiệp vụ trong giới hạn cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ với mục đích sử dụng sáng tỏ, Học viện sẽ tiến hành quản lý thích hợp với nghiệp vụ uỷ thác

Việc thông báo thông tin cá nhân với bên thứ ba

Học viện không công khai hoặc cunng cấp cho bên thứ ba các thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý cho phép của người đó. Trong trường hợp cần thiết dưới đây, bên thứ ba phải cam kết có nghĩa vụ quản lý thông tin cá nhân


1. Được sự đồng ý của người đó về việc cung cấp thông tin
2. Trong trường hợp cần phải công khai theo pháp lệnh của cơ quan chức năng
3. Trong trường hợp phải công khai thông tin cá nhân với bên hợp tác nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý trang web này

Việc kiểm tra thônng tin cá nhân trên mạng khác

1.Ai cũng có thể đăng các thông tin cá nhân của mình lên các bản tin trên mạng khác, nên hãy chú ý đến khả năng người khác có thể sử dụng thông tin đó. Nếu công khai địa chỉ hộp thư cá nhân có thể sẽ nhận được những thư điện tử không mong muốn. Khách hàng sẽ phải tự chịu trách nhiệm và cần kiểm tra việc phát thông tin.


2.Việc cơ sở khác thu thập thông tin cá nhân qua việc bán hàng, tham gia chương trình có thưởng .Hoặc bên thứ ba qua dịch vụ miễn phí thâm nhập vào trang web này thì Học viện không chịu trách nhiệm,nghĩa vụ với các hoạt động độc lập này.

Thông báo hoặc thay đổi của việc sử dụng thông tin cá nhân

Học viện có thể thay đổi mà không thông báo trước nội dung của việc sử dụng thông tin cá nhân. Trường hợp đã thay đổi Học viện sẽ thông báo trên trang web này. Khi sử dụng hãy kiểm tra thông tin mới nhất.


Khi cần thiết hoặc cần hỏi những dữ liệu thông tin cá nhân liên quan hãy liên lạc tới địa chỉ dưới đây


Học viện quốc tế Nitto

Địa chỉ  T194-0211 tỉnh kanagawa, thành phố sagamihara, quận midori, khu hashimoto 4-21-15
Điện thoại  042-703-1798
Fax  042-779-3959
E-mail  fangminhyunge@hotmail.com

 

Khi muốn xoá bỏ, chỉnh sửa thông tin cá nhân khách hàng có thể liên hệ qua thư, điện thoại. Trong trường hợp này cần có giấy tờ tuỳ thân để chứng nhận