TRƯỜNG ĐƯỢC HỘI GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT CÔNG NHẬN.CỤC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH CÔNG NHẬN LÀ TRƯỜNG TỐT

HỌC VIỆN QUỐC TẾ NITTO

Thông tin về trường

 

HỌC VIỆN QUỐC TẾ NITTO CÁCH ĐẾN TRƯỜNG

Địa chỉ của trường Tỉnh Kanagawa, Thành phố Sagamihara, Quận Midori, Khu Hashimoto 4-21-15
Điện thoại:042- 772- 0898 

Fax:042- 779- 3959
Email:fangmingyunge@hotmail.com
Văn phòng tại Bắc kinh:010-51660341
Văn phòng tại Thiên tân:13662121814
Văn phòng tại Dương thanh:0532-8882-5125
Văn phòng tại Fukushu:0591-88075301
Văn phòng tại Tế nam:0531-82380169 

Bản đồ。Hướng dẫn giao thông

Đường tàu điện tuyến JR, KEIO, ODAKYU
Từ ga Shinjyuku đến ga Hashimoto khoảng 42 phút