TRƯỜNG ĐƯỢC HỘI GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT CÔNG NHẬN.CỤC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH CÔNG NHẬN LÀ TRƯỜNG TỐT

HỌC VIỆN QUỐC TẾ NITTO

Thông tin về trường

 

HỌC VIỆN QUỐC TẾ NITTO CÁCH ĐẾN TRƯỜNG

○School Address:〒194-0211   432-1, Aiharamachi, Machida-shi, Tokyo

○Tel:042-703-1798

○FAX:042-703-1797

○E-MAIL:nitto.rec.info@gmail.com

Bản đồ。Hướng dẫn giao thông